sính lủng

kết quả sẽ tốt hơn. – Em có hiểu bài. Em hãy phát huy nhé! – Em có cố gắng. Em hãy phát huy nhé! – Em có tiến bộ. Em hãy phát huy nhé! – Em cần cố gắng hơn nữa;  – Em…