Liên hệ

Trường PTCS Sính Lủng

Địa chỉ: .., huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
Hiệu Trưởng: Trịnh Đức Lợi
Điện thoại: 0985274784

Email: