sính lủng

Tháng Ba 19, 2016 9:27 sáng

kết quả sẽ tốt hơn.
– Em có hiểu bài. Em hãy phát huy nhé!
– Em có cố gắng. Em hãy phát huy nhé!
– Em có tiến bộ. Em hãy phát huy nhé!
– Em cần cố gắng hơn nữa; 
– Em có nhiều cố gắng. Em hãy phát huy nhé!
– Bài làm tạm được. Em cố gắng hơn nhé!sgk1
– Em hiểu đề. Em cố gắng hơn nhé!
* Học sinh chưa hoàn thành bài làm, GV có thể nhận xét:
– Bài làm chưa đủ ý. Em cố gắng hơn nhé!
– Bài làm diễn đạt ý chưa trôi chảy, thiếu ý. Em cố gắng hơn nhé!
– Bài làm bẩn.Chưa sáng tạo, Em cố gắng hơn nhé!
– Bài làm quá sơ sài. Em cố gắng hơn nhé!
-Em thiếu kỹ năng làm bài. Em cố gắng hơn nhé!
– Em có tiến bộ. Em cố gắng hơn